“Η διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον φίλο της ομάδας κ. Κωνσταντίνο Πικρό, ειδικό καρδιολόγο, για τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο των αθλητών όλων των τμημάτων της. Η προσφορά του κ. Πικρού είναι πολυετής και ανεκτίμητη για το Σωματείο μας. Οι αθλητές, οι αθλήτριες και οι οικογένειές τους, αισθάνονται υπόχρεοι αλλά και ασφαλείς όσο βρίσκεται στο πλευρό μας”.