Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΠΑΕ, η Ερασιτεχνική ΑΕΛ κάλεσε άμεσα σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων…

Αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 114 ΛΑΡΙΣΑ, 18/09/2018

Προς : Δ.Σ. ΠΑΕ Α.Ε.Λ.
Κοιν. : κ.κ. Μετόχους «Ανίκητο Άλογο ΙΚΕ»

Κύριοι,
με την παρούσα ασκούμε το καταστατικό μας δικαίωμα και ζητούμε άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μετόχων της ΠΑΕ Α.Ε.Λ..

Κρίνουμε απαραίτητη την παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. της ΠΑΕ ώστε να δοθούν οι αρμόζουσες εξηγήσεις σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως αυτή απορρέει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις σας.

Για το Δ.Σ. της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- Α.Ε.Λ.»